Yttrande över Hårdare regler för nya nikotinprodukter (SOU 2021:22)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till

·       lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:000).

·       lag om ändring i lagen om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen (1996:701).

·       lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

·       lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

·       lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)

·       lag om ändring i lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088)

·       förordning om tobaksfria nikotinprodukter (2022:000)

·       förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

·       förordning om ändring i förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (2006:1166).

·       förordning om ändring i offentlighets och sekretessförordningen (2009:641).

·       förordning om ändring i förordningen om tobak och liknande produkter (2019:223).

Utredningen föreslår en ny lag och förordning om tobaksfria nikotinprodukter. Den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter ska omfatta tobaksfria nikotinprodukter som innehåller nikotin för konsumtion. Därutöver lämnas förslag på förändringar i allt från marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter, ålderskrav vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till förbud mot smaksättning av e-vätskor.