Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om direktstöd

De föreslagna föreskrifterna avses ersätta Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:85) om direktstöd. Förslaget innehåller till skillnad från SJVFS 2004:85 inte några bestämmelser om stöd för energigrödor. Till följd av detta anges de administrativa kostnaderna för företag minska med omkring 736 000 kronor per år.

Taggar:

direktstöd