Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om direktstöd

De föreslagna föreskrifterna avses ersätta Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:85) om direktstöd. Förslaget innehåller till skillnad från SJVFS 2004:85 inte några bestämmelser om stöd för energigrödor. Till följd av detta anges de administrativa kostnaderna för företag minska med omkring 736 000 kronor per år.

Det bakomliggande förslaget

811.zip ()

Taggar:

direktstöd