Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Ersättning för polisbevakning (Ds 2013:24)

Remissen innehåller förslag till ändring i ordningslagen (1993:1617). Enligt gällande lagstiftning är anordnare av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar – exempelvis fotbollsmatcher och konserter – som anordnas i vinstsyfte skyldiga att ersätta polismyndighetens kostnader för att hålla ordning vid sammankomsten eller tillställningen i fråga. I remissen föreslås att sådana anordnare endast ska ersätta hälften av polismyndighetens kostnader.

Taggar:

Polisbevakning