Yttrande över Justitiedepartementets utkast till förordningsändringar till följd av propositionen Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt

Remissen innehåller Justitiedepartementets promemoria med förslag till följdändringar med anledning av att det i ovannämnda proposition bland annat föreslås att revisorslagen (2001:883) ändras så att möjligheten att bli godkänd revisor med revisorsexamen tas bort – det ska endast finnas en kategori revisorer: auktoriserade revisorer. En godkänd revisor som inte har avlagt revisorsexamen behåller även fortsatt sin behörighet som godkänd revisor. Justitiedepartementet föreslår ändringar i följande förordningar:

  • Förordningen (1995:665) om revisorer,
  • Förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag,
  • Förordningen (1999:1134) om belastningsregister,
  • Förordningen (1999:1135) om misstankeregister,
  • Förordningen (2006:1203) om fjärrvärmeverksamhet och
  • Förordningen (2007:1077) med instruktion för Revisorsnämnden.

 

Den huvudsakliga ändringen gäller revisors examen och den erfarenhet som denne måste förvärva för att kunna avlägga examen och bli auktoriserad revisor. För att få avlägga revisorsexamen föreslås det att sökanden under två år har genomgått ytterligare teoretisk eller praktisk utbildning.

Taggar:

revisorsexamen