Yttrande över Kemikalieinspektionens rapport Överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter m.m. (rapport 2/12)

I en rapport till regeringen föreslår Kemikalieinspektionen bl.a. ändringar i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Enligt förslaget ska nuvarande bestämmelser om tillståndsplikt för överlåtelse för yrkesmässig hantering av särskilt farliga kemiska produkter tas bort och ersättas av en anmälningsplikt. Vidare föreslås att den som bedriver anmälningspliktig verksamhet ska utse en kemikalieansvarig på varje försäljnings­ställe samt att såväl ansökan om tillstånd som anmälan om överlåtelse ska lämnas till kommunen i stället för som nu till länsstyrelsen. I anslutning till detta föreslås att förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter ändras så att överträdelser av de föreslagna reglerna medför avgifter om 10 000 kronor. Slutligen föreslås att förbudet att överlåta eller saluhålla vissa varor i flytande form för rensning av avlopp ska tas bort genom en ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. Syftet med förslagen är att förenkla, modernisera och EU-anpassa bestämmelserna om särskilt farliga kemiska produkter.