Yttrande över Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Regelrådet delar Läkemedelsverkets uppfattning att de föreslagna föreskrifterna motsvarar den mest lämpliga lösningen av det aktuella problemet även om förslaget kan leda till marginellt ökade kostnader för företag, bl.a. beroende på att den elektroniska hanteringen av recept och rekvisitioner regleras i större omfattning.