Yttrande över Lika beskattning av dieselbränsle inom vattenbruk, skogsbruk och jordbruk

Remissen innehåller förslag till ändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

I sak anges förslaget innebära att dieselbränsle som används i skepp och båtar i yrkesmässig jordbruks- och vattenbruksverksamhet ska beskattas på samma sätt som dieselbränsle som används i arbetsmaskiner inom de angivna sektorerna. Det anges att i nuläget beskattas dieselbränsle som används i skepp och båtar högre än sådant som används i arbetsmaskiner.

 

Taggar:

dieselbränsle