Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring av föreskrifter (SLVFS 1993:21) om näringsvärdesdeklaration

I en i ärendet upprättad promemoria anger Livsmedelsverket att förslagen till ändringar i föreskrifterna (SLVFS 1993:21) om näringsvärdesdeklaration och föreskrifterna (SLVFS 1997:30) om vissa livsmedel avsedda att användas i energibegränsad kost för viktminskning är en direkt följd av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Regelrådet kan mot denna bakgrund tillstyrka förslagen.