Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol

Nyckelhålsmärkning är ett frivilligt märkningssystem med syfte att underlätta för konsumenter att hitta de hälsosammare alternativen inom i olika livsmedelsgrupper. Livsmedelsverket reviderar regelbundet Nyckelhålsföreskrifterna som har funnits sedan år 1989. De nu föreslagna ändringarna innebär att produkter som förses med Nyckelhålsmärkningen även ska förses med en näringsdeklaration, att livsmedelsgrupperna utökas och att möjligheten att nyckelhålsmärka icke färdigförpackade livsmedel utvidgas.