Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget innebär att margarin, matfettsblandningar, flytande margarin, matolja och smör ska berikas med 20 mikrogram (µg) Vitamin D per 100 gram och att konsumtionsmjölk, fil, yoghurt med mera, laktosfri mjölkdryck samt vegetabiliska produkter med samma användningsområde som konsumtionsmjölk och fermenterade produkter ska berikas med 0,95–1,10 µg/100 gram. Förslaget medför att nivåerna av Vitamin D höjs i de aktuella produkterna. Produkter med tillsatt socker omfattas inte av förslaget om obligatorisk berikning. Den obligatoriska berikningen av margariner och matfettsblandningar med vitamin A föreslås oförändrat, men ett felaktigt angivande av halterna korrigeras.

Förslaget innebär att nuvarande föreskrifter (SLVFS 1983:2) upphävs.