Yttrande över Lotteriinspektionens förslag till tekniska föreskrifter om ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet och för den som ansöker om licens för att bedriva spelverksamhet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Det remitterade föreskriftsförslaget gäller för den som ansöker om att bli ackrediterad för att utföra kontroll, provning och certifiering av spelverksamhet och för den som ansöker om licens för att bedriva spelverksamhet. Av förslaget framgår att den som ansöker om spellicens ska vända sig till ett ackrediterat organ för kontroll, provning och certifiering. Vidare framgår vilka villkor som måste uppfyllas av den som ansöker om spellicens, liksom vilka villkor som måste uppfyllas av det ackrediterade organet. Enligt föreskriftsförslaget måste spelföretaget exempelvis ha rutiner för informationssäkerhet och ett risk- och sårbarhetsarbete vilket innebär att spelföretaget på ett systematiskt sätt ska identifiera, analysera och dokumentera spel- och affärssystemens informationstillgångar i en förteckning. I föreskriftsförslaget regleras även de krav som ställs på spelsystemen.

Det nu remitterade föreskriftsförslaget baseras på Spellicensutredningens betänkande En omreglerad spelmarknad, SOU 2017:30.

Spellicensutredningen föreslog en ny spellag i betänkandet. Den nu remitterade föreskriften föreslås träda i kraft snarast möjligt efter att den föreslagna spellagen har trätt i kraft.

Taggar:

spelverksamhet