Yttrande över Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är ej godtagbar

Innehåll förslaget

I remissen ingår förslag till ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät.

 

Förslaget innebär att det anges att Affärsverket svenska kraftnät ska bygga ut transmissionsnätet till områden inom Sveriges sjöterritorium där det finns förutsättningar för att ansluta flera elproduktionsanläggningar och där en sådan utbyggnad främjar uppfyllelsen av Sveriges mål om förnybar elproduktion.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()