Yttrande över Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor (MDFFS 20XX:X)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) föreslår föreskrifter om strukturerade elektroniska format och elektroniskt översändande av fakturor till följd av offentlig upphandling.

Föreslagna bestämmelser innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska registrera sig i PEPPOL:s (Pan-European Public Procurement On-Line) registerfunktion (SML/SMP). Upphandlande myndigheter och enheter ska erbjuda leverantörer möjligheten att översända elektroniska fakturor via PEPPOL och tillhandahålla en avgiftsfri fakturaportal.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2019.