Yttrande över Näringsdepartementets förslag till ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Remissen innehåller Näringsdepartementets förslag till ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. Förslaget innebär att myndigheter med fler än 50 anställda ska hantera sina utgående beställningar av varor och tjänster elektroniskt. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2014