Yttrande över Näringsdepartementets förslag till ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

Förslaget innebär att kravet på läkarintyg för intendenturpersonal som inte ingår i fartygets säkerhetsbesättning eller sökerhetsorganisation avskaffas. Kravet bedöms som otidsenligt och något motsvarande krav på läkarintyg finns inte för personal som utför samma arbetsuppgifter iland.