Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på jakttider

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i jaktförordning (1987:905). Ändringarna avser jakttider. Förslaget inkluderar också förändringar avseende jakt för att förebygga skador av vilt. Exempelvis föreslås att skyddsjakt utan dröjsmål i väntan på länsstyrelsens beslut är möjligt för vitkindad gås och att det i hela landet kommer ges samma möjlighet att skydda sina grödor mot skada av dovhjort och kronhjort.

Taggar:

jakttider