Yttrande över ny EU-förordning om rättigheter för resenärer vid resor med kombinerade trafikslag och nya regler om tillsyn av resenärsrättigheter

Europeiska kommissionen har presenterat ett förslag till en ny förordning om rättigheter för resenärer vid resor med kombinerade trafikslag och en förordning med ändringar i befintliga förordningar om resenärsrättigheter för resor med flyg, tåg, buss och fartyg. Syftet med den nya förordningen är att stärka rättigheterna för resenärer som kombinerar transportmedel. Syftet med förordningsändringarna är att komma till rätta med brister i efterlevnaden av regelverket.

Det bakomliggande förslaget

Förslag