Yttrande över Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag till förordning om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Promemorian innehåller också förslag till ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, ändring i offentlighets- och sekretessförordningen, ändring i förordningen (2020:552) om omställningsstöd och ändring i förordningen (2020:000) om omställningsstöd för maj-juli 2020. Det föreslås ett omsättningsstöd för enskilda näringsidkare som fått minskad omsättning som en följd av covid-19-pandemin. Förslaget innebär att stöd kan lämnas under tre olika stödperioder, mars och april 2020, maj 2020 samt juni och juli 2020. För att stöd ska beviljas krävs bland annat att den enskilda näringsidkarens nettoomsättning understeg en viss procent av nettoomsättningen för referensperioden. För mars och april 2020 utgör referensperioden motsvarande månader år 2019 och nettoomsättningen ska understiga 70 procent. För maj ska nettoomsättningen understiga 60 procent och för juni och juli 50 procent. Förslaget innehåller även en omsättningsgräns om 200 000 kronor för 2019, för att en enskild näringsidkare ska kvalificera sig för stödet. Vidare anges att för att vara berättigad till stöd bör stödet uppgå till minst 2 000 kronor, 1 000 kronor respektive 2 000 kronor för de tre stödperioderna. Stöd lämnas med 75 procent av skillnaden i nettoomsättningen mellan stödperiodens referensperiod och stödperioden och ska minskas med belopp som den enskilda näringsidkaren fått i annan ersättning. Maximalt betalas 48 000 kronor ut för stödperioden mars och april. Motsvarande belopp för övriga två stödperioder är 24 000 kronor respektive 48 000 kronor.