Yttrande över Post- och telestyrelsens föreskrifter om vilka uppgifter som ska lagras vid användning av NAT-teknik m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om vilka andra uppgifter som ska lagras för att identifiera abonnent och registrerad användare vid användning av NAT-teknik.

I sak innebär förslaget att den lagringsskyldige ska lagra uppgifter om publik ip-adress med tillhörande UDP[1]- eller TCP[2]-portnummer kopplat till användarens ip-adress och spårbar tid för uppkopplingen.

[1] User Datagram Protocol
[2] Transmission Control Protocol

Taggar:

NAT-tenik