Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i frekvensblocket 816-821/857-862MHz

De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om ansökan och urvalsförfarandet beträffande tillstånd att använda radiosändare i FDD6 i 800 MHz –bandet. Förslaget innebär bl.a. att tillståndsansökan ska göras på särskild blankett och med ställande av bankgaranti. Urvalet ska ske enligt ett kombinerat auktionsförfarande där täckning och pris är avgörande faktorer.