Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

I remissen föreslås nya föreskrifter som ersätter föreskrifter (PTSFS 2014:5) om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare. Genom förslaget införs 7 nya undantag från tillståndsplikt. Tre av dessa härrör från kommissionens genomförandebeslut (2014/702/EU) om harmoniserad användning av radiospektrum för utrustning som använder ultrabredbandsteknik (UWB) i gemenskapen. Fyra undantag är nationella och består av förslag om undantag för:

– Användning av radiosändare för järnvägens säkerhetssystem i 516-8516 kHz-bandet

– Användning av amatörradiosändare i 1900-2000 kHz-bandet (två undantag)

– Landmobil i trafik i 69 MHz-bandet

Ändringar föreslås också i 14 undantag. I ett fall införs dutycycle (landmobil trafik i 444 MHz-bandet) och i flera fall görs undantagen mindre begränsade genom exempelvis införande av villkor som medger användning av alternativa tekniker. Undantaget för DECT-användning görs mindre begränsande genom att kravet på sladdlösa telefoner tas bort och därigenom tillåts även dataöverföring via DECT-teknik. Tre av undantagen ändras också till följd av UWB-beslutet. Utöver det görs vissa förtydliganden och redaktionella ändringar.

 

I remissen föreslås nya föreskrifter som ersätter föreskrifter (PTSFS 2014:5) om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare. Genom förslaget införs 7 nya undantag från tillståndsplikt. Tre av dessa härrör från kommissionens genomförandebeslut (2014/702/EU) om harmoniserad användning av radiospektrum för utrustning som använder ultrabredbandsteknik (UWB) i gemenskapen. Fyra undantag är nationella och består av förslag om undantag för:

  • Användning av radiosändare för järnvägens säkerhetssystem i 516-8516 kHz-bandet

  • Användning av amatörradiosändare i 1900-2000 kHz-bandet (två undantag)

  • Landmobil i trafik i 69 MHz-bandet

Ändringar föreslås också i 14 undantag. I ett fall införs dutycycle (landmobil trafik i 444 MHz-bandet) och i flera fall görs undantagen mindre begränsade genom exempelvis införande av villkor som medger användning av alternativa tekniker. Undantaget för DECT-användning görs mindre begränsande genom att kravet på sladdlösa telefoner tas bort och därigenom tillåts även dataöverföring via DECT-teknik. Tre av undantagen ändras också till följd av UWB-beslutet. Utöver det görs vissa förtydliganden och redaktionella ändringar.

Taggar:

radiosändare