Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare. Syftet med föreskrifterna, som ersätter Post- och telestyrelsens nuvarande föreskrifter på området (PTSFS 2012:3), är att utöka möjligheten för användare att utnyttja radioteknik för olika ändamål utan att behöva ansöka om tillstånd hos styrelsen. Genom två av förslagen genomförs kommissionens genomförandebeslut 2011/829/EU och genom ett förslag genomförs kommissionens genomförandebeslut 2011/485/EU. De som berörs av föreskrifterna är tillverkare, återförsäljare och användare av radioutrustning vars användning föreslås undantas från tillståndsplikt. De föreslagna föreskrifterna innebär att två nya undantag från tillståndsplikt för användning av radiosändare införs. Vidare förlängs tidsbegränsningen med fyra år för ett befintligt undantag från tillståndsplikt för användning av radiosändare för fordonsmonterade radiosändare för radarfunktion med specificerat frekvensområde och en effekthöjning görs för ett annat befintligt undantag. Utöver det görs vissa förtydliganden och redaktionella ändringar.