Yttrande över promemorian Höjd mervärdesskatt på vissa reparationer

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen avser ändring i mervärdeskattelagen (1994:200) genom förslag till höjd mervärdesskattesats från 6 procent till

Remissen avser ändring i mervärdeskattelagen (1994:200) genom förslag till höjd mervärdesskattesats från 6 procent till 12 procent på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne.

12 procent på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne.

Det bakomliggande förslaget

Förslag