Yttrande över promemorian Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är godtagbar

Innehåll förslaget

Förslaget avser en ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) så att mervärdesskatten på förevisning av naturområden sänks från 25 procent till 6 procent.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 369 KB)

Taggar:

naturområden