Yttrande över Rikspolisstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar

I remissen föreslås nya föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar. De föreslagna föreskrifterna innebär bl.a. en utvidgning av besiktningsskyldigheten av tivolianordningar. Förslaget har anpassats till en ny svensk standard vilken utgör en direkt implementering av en standard beslutad av det europeiska standardiseringsorganet. Företag som berörs av förslaget är främst ägare av och de som driver tivolianordningar samt ackrediterade kontrollorgan. Föreskrifterna avses ersätta Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2000:25 FAP 513-3) om besiktning av tivolianordningar.