Yttrande över Rikspolisstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om skyddsvakter samt bevakning av civila skyddsobjekt

De föreslagna föreskrifterna avses ersätta nu gällande föreskrifter på området (RPSFS 1991:5). Förslaget är anpassat för att möta en förändrad kravbild eftersom andra objekt än tidigare kan beslutas vara skyddsobjekt, exempelvis kriminalvårdsanstalter, polishus och värdedepåer. På grund av den ändrade risk- och hotbilden ska alla skyddsvakter som utbildas få en större kunskap om risk- och hotbildsanalys i syfte att förebygga angrepp på skyddsobjekten. Förslaget innebär bl.a. att grundutbildning till skyddsvakt fördubblas från 40 tim till 80 tim. För de redan anställda med utbildning såsom ordningsvakt, väktare etc. föreslås en möjlighet att gå en förkortad grundutbildning på 40 tim i stället för som tidigare 16 tim. Den utökade utbildningen omfattar bl.a. undervisning i användandet av expanderbar batong, vilket nu införs som krav för skyddsvakter, och utbildning i hantering av s.k. OC-spray (Oleoresin Capsicum, aktiv komponent baserad på växtextrakt och Capsaicin). Vidare föreslås möjlighet att medföra hund i samband med eftersök av sprängämnen och att all föreskriven utbildning ska utföras av auktoriserade utbildningsföretag.

 

Taggar:

skyddsvakt