Yttrande över Rikspolisstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd (SPRFS 2010:08) om ordningsvakter

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om ordningsvakter som avser ersätta gällande föreskrifter på området (RPSFS 2003:10, FAP 692-1). De föreslagna föreskrifterna är i första hand en följd av ett behov av tydligare och mer enhetliga regler om bl.a. förordnanden av och kvalifikationskrav för ordningsvakter samt ordningsvakters åligganden, befogenheter och uniformering.

Taggar:

ordningsvakter