Yttrande över Rikspolisstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd (SPRFS 2010:08) om ordningsvakter

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om ordningsvakter som avser ersätta gällande föreskrifter på området (RPSFS 2003:10, FAP 692-1). De föreslagna föreskrifterna är i första hand en följd av ett behov av tydligare och mer enhetliga regler om bl.a. förordnanden av och kvalifikationskrav för ordningsvakter samt ordningsvakters åligganden, befogenheter och uniformering.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

ordningsvakter