Yttrande över Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till ändring i spellagen (2018:1138).

Förslaget innebär att det krav på måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter som ställs i den idag gällande spellagen (2018:1138) ska ändras till ett krav på särskild måttfullhet.

Det bakomliggande förslaget

Förslag