Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändring av föreskrifter om taxa för fartyg på Trollhätte kanal och Södertälje kanal

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om taxa för fartyg på Trollhätte och Södertälje kanal (SJÖFS 2019:X). Det föreslås att det för trossföring utgår en avgift på 600 kr exklusive mervärdesskatt per sluss. Detta för fartyg som passerar Trollhätte och Södertälje kanal. Avgiften debiteras fartygets ägare, redare eller ombud i samband med debitering av lotsavgifter eller övriga avgifter för handelssjöfarten. Förslaget innebär en avgiftshöjning på 20 procent för Trollhätte kanal och för Södertälje kanal innebär det att en avgift införs.