Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till ändring av lots- och farledsföreskrifterna

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är godtagbar

Innehåll förslaget

Förslaget innebär en generell höjning av farleds- och lotsavgifterna med åtta respektive fem procent samt en generell höjning med tre procent för de så kallade genomfartslotsningarna i Öresund.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()