Yttrande över Sjöfartsverkets förslag till föreskrifter om statens isbrytningsverksamhet

I remissen föreslås att Kungliga Sjöfartstyrelsens föreskrifter (SJÖFS 1966:A20) rörande statens isbrytarverksamhet ska upphävas och ersättas av de föreslagna föreskrifterna. Föreskrifterna innehåller huvudsakligen bestämmelser om förutsättningarna för Sjöfartsverkets assistans med isbrytning. I vissa fall ska fartygens ankomst till svensk hamn anmälas varvid uppgifter som bl.a. fartygets namn, signalbokstäver, nationalitet, beräknade ankomsttid och fart ska anges. Syftet med förslaget är att byta ut föråldrade bestämmelser och förtydliga statens ansvar för isbrytning.