Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om värderingen av hyreshus-, ägarlägenhets-, industri- och elproduktionsenheter vid 2013 års allmänna fastighetstaxering

Skatteverkets förslag till föreskrifter om värderingen av hyreshus-, ägarlägenhets-, industri och elproduktionsenheter reglerar tillämpningen av vissa värdefaktorer samt indelningen i värdeområden och provvärderingsområden. Avsikten är att tillämpningen ska ske vid allmän fastighetstaxering år 2013 och därefter vid särskilda fastighetstaxeringar åren 2014 och 2015 av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter samt vid särskild fastighetstaxering åren 2014-2018 av industri- och elproduktionsenheter. Syftet med föreskrifterna är att lämna kompletterande regler för olika värdefaktorer och för indelning i värdeområden och provvärderingsområden.