Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter (SKVFS 2009:3) om användning av kassaregister

Syftet med det nu aktuella förslaget är att ge företagen en möjlighet att använda ett alternativ till det nuvarande kravet på papper för utskrift från kontokortsterminal. Förslaget kommer såvitt Regelrådet kan bedöma att innebära en ökad flexibilitet och minskade kostnader för företag. Regelrådet tillstyrker därför förslaget.

Taggar:

Kassaregister