Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till föreskrifter om stöd till insatser på skogsområdet

Remissen innehåller Skogsstyrelsens förslag till föreskrifter om stöd till insatser på skogsområdet. Under en fyraårsperiod avses tio milj. kr om året avsättas i stöd för sådana insatser. Stöd lämnas inte för åtgärder med ett sammanlagt beräknat stödbelopp understigande 30 000 kr.