Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter om betygskatalog

De av Skolverket föreslagna föreskrifterna är föranledda av den nya skollagen (2010:800) som bl.a. föreskriver en ny betygsskala samt skolförordningen (2011:185) och gymnasieförordningen (2010:2039) vilka föreskriver att beslut om betyg ska dokumenteras i en betygskatalog och kunna sammanställas för varje elev. En nyhet i skolverkets förslag gentemot nuvarande betygskatalog är att den även ska kunna föras elektroniskt. En annan nyhet är att de föreslagna föreskrifterna ska gälla kataloger för flera skolformer, exempelvis även gymnasieskolan och specialskolan. Nuvarande föreskrifter om betygskataloger för dessa skolformer föreslås samtidigt upphöra att gälla.

Taggar:

betygskatalog