Yttrande över Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredning är godtagbar

Innehåll förslaget

Remissen innehåller förslag på föreskrifter avseende konsulentverksamheter som är inriktade på att utreda familjehem och jourhem. I förslaget ställs krav på egenkontroll, kompetens hos personal, introduktion och kompetensutveckling, stöd och handledning till familjehem och jourhem, samt tillgång till stöd och handledning.

Det bakomliggande förslaget

Det bakomliggande förslaget ()