Yttrande över Stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden (SOU 2017:31)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag som syftar till att stärka konsumentskyddet på bostadsmarknaden. Det föreslås bland annat krav på att bostadsrättsföreningar i sin årsredovisning ska göra komponentavskrivning samt redovisa för specifika nyckeltal. Därutöver ska en teknisk underhållsplan för nästkommande 50 år ingå i den ekonomiska planen, som i sin tur ska vara försedd med intyg från intygsgivare godkända av Boverket, dessa ska även ha en ansvarsförsäkring. Förslagen innebär även att det ej ska gå att ingå optionsavtal med undantag för förhandsavtal, att framtida överlåtelseavtal är ogiltiga, att pantsättning ska registreras och vara tillgängliga i lägenhetsregistret samt att kraven för upplåtelseavtal skärps. Ytterligare krav för fastighetsmäklare föreslås att ange detaljerad objektsbeskrivning samt bostadsrättens andel av föreningens lån.

Ändringarna som föreslås finns i följande författningar:

Utsökningsbalken (1981:774)
Lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Lag (1983:1046) om skyldighet för vissa bostadsrättsföreningar och bostadsaktiebolag att föra lägenhetsförteckning m.m.
Bostadsrättslagen (1991:614)
Lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
Fastighetsmäklarlagen (2011:666)
Förordning (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer
Bostadsrättsförordningen (1991:630)
Förordning (2002:106) om kooperativ hyresrätt