Yttrande över Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter om yrkesmässig tillverkning av alkohol och ansökan om detta beslutade av Alkoholinspektionen

Förslaget till ny alkohollag innebär att det inte längre krävs tillstånd för tillverkning av sprit, spritdrycker, vin, starköl och öl. I stället föreslås nya regler vilka innebär att dessa drycker endast får tillverkas av den som godkänts som upplagshavare. Mot denna bakgrund föreslås i remissen att Alkoholinspektionens föreskrifter (AIFS 1997:1) om yrkesmässig tillverkning av starköl och öl, föreskrifter (AIFS 1997:3) om yrkesmässig tillverkning av vin och spritdrycker, föreskrifter (AIFS 1999:7) om yrkesmässig tillverkning av sprit samt föreskrifter (AIFS 1999:3) om ansökan avseende tillverkningstillstånd upphävs.