Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till ändrade föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbruksstöd

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändrade föreskrifter (SJVFS 2015:2) om ansökan om jordbruksstöd.

Den ändring som görs av föreskrifterna anges främst beröra sista ansökningsdatum och tillägg av några nya ersättningar från landsbygdsprogrammet för 2014-2020. De ersättningar som tillkommer år 2016 anges vara miljöersättningar för minskat kväveläckage, skyddszoner och hotade husdjursraser samt djurvälfärdsersättningar för extra djuromsorg för får, extra djuromsorg för suggor och utökad klövhälsovård för mjölkkor.

 

Taggar:

jordbruksstöd