Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om ansökan om ersättning för extra djuromsorg för suggor

Förslaget innebär att jordbrukare som är djurhållare ska kunna ansöka om ersättning för suggor och betäckta gyltor. Ansökan görs på en särskild blankett och ska bl.a. innehålla uppgifter om hur många suggor och gyltor som hålls på gården och om djurproduktionen är ekologisk. Förslaget ska uppmuntra lantbrukare att satsa på extra omvårdnad av sina djur och syftar till ökad djurhälsa. Jordbruksverket kan dock inte fatta beslut om de närmare villkoren för ersättningen förrän EU-kommissionen godkänt ersättningssystemet. Dessa villkor kommer därför regleras i en särskild föreskrift.