Yttrande över Statens jordsbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:XX) om hästdjur som används för avel och identifiering av hästdjur.