Yttrande över Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik om sökande till yrkeshögskolor

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om uppgifter till statistik om sökande till yrkeshögskolor. Förslaget innebär att företag och organisationer som bedriver yrkeshögskoleutbildningar på begäran ska lämna uppgifter årsvis avseende sökande till sina utbildningar.