Yttrande över Strålskyddsmyndighetens förslag till föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar

De föreslagna föreskrifterna, som avser ersätta Strålskyddsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:36) om solarier, innehåller en uppdatering och anpassning till aktuell europeisk teknisk produktsäkerhetsstandard för solarier och artificiella solningsanläggningar. I huvudsak motiveras de föreslagna tekniska förändringarna av hänsyn till folkhälsan. Förslaget innebär krav på ett utförligare uppgiftslämnande än hittills till kommunernas miljöförvaltningar. Vidare föreslås att olika preparat, kemikalier och krämer inte längre ska få förmedlas i verksamheter med kosmetiska solarier och att artificiella solmiljöer såsom konstlade strandmiljöer och starka lampor inte får ge UV-strålning över hygieniska riktvärden.