Yttrande över Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till lag om ändring i lagen (2022:000) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi och förslag till ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

I sak anges förslaget innebära att energiskatten på bensin och diesel tillfälligt ska sänkas med 1 krona och 5 öre per liter under perioden den 1 maj–30 september 2022. Ändringarna ska träda i kraft den 1 maj 2022.

Det bakomliggande förslaget

Förslag