Yttrande över Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för Kronobergs län

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i Kronobergs län.

Förslaget innebär att sju vägsträckor anges ingå i det upplåtna vägnätet för BK4 medan ytterligare 12 vägsträckor anges ingå i det upplåtna vägnätet för BK 4 förutsatt att villkor med krav på hjulkonfigurationen uppfylls.

Det kan noteras att i konsekvensutredning beskrivs effekterna av att införa BK4. Ett undantag från detta är väg 120, sträckan väg E4 trafikplats Strömsnäs-väg 520, Traryd, där borttagen föreskrift innebär att bärighetsklassen återgår till BK1.