Yttrande över Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för Östergötlands län

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till Trafikverkets föreskrifter om bärighetsklasser i Östergötlands län.

Förslaget innebär att ett femtiotal vägsträckor anges ingå i det upplåtna vägnätet för BK4 medan ett ytterligare femtiotal vägsträckor anges ingå i det upplåtna vägnätet för BK 4 förutsatt att villkor med krav på hjulkonfigurationen uppfylls.