Yttrande över Transportstyrelsen förslag till föreskrifter och allmänna råd om flygande räddningsenheter, m.m.

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om flygande räddningsenheter. Räddningsenheter är s.k. SAR-enheter (Search And Rescue) och andra luftfartyg som kan komma att användas vid en statlig eller kommunal efterforsknings- eller räddningsinsats. Bakgrunden till förslaget är att Statens haverikommission rekommenderat Transportstyrelsen att ta fram föreskrifter för flygande räddningsenheter i anledning av ett tiotal olyckor i samband med tidigare övningar och räddningsinsatser. Förslaget innebär ett krav på att de flygande SAR-enheterna ska utrustas med visualiseringssystem för mörkerflygning (NIVS). Vidare föreslås krav på godkännande av flygande SAR-enheter, prestandakrav på helikoptrar, krav på behörighet och utbildning av flygbesättningar m.m.

De som berörs av förslaget är företag som i sin verksamhet har flygande SAR-enheter (i dag ett företag, SMA Helicopter Rescue AB) och företag som bedriver verksamhet med ambulansflyg.