Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen anges att Transportstyrelsen föreslår ändringar i föreskrifter (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort. Ändringarna avser en justering av aktuella föreskrifter så att fortsatt innehav av körkort för behörigheterna C1, C1E,C, CE, D1, D1E,D eller DE inte längre medges i vissa fall för personer som innehade sitt körkort eller körkortstillstånd före den 1 juli 1996 och som inte uppfyller körkortsdirektivets krav på synskärpa.