Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring av Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 1997:2) om besiktning och underhåll av spåranläggning

Järnvägsmarknaden har genomgått omstrukturering samtidigt som en omfattande internationell reglering tillkommit. Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 1997:2) om besiktning och underhåll av spåranläggning är därför i behov av översyn. Transportstyrelsen föreslår att innehållet i föreskriften ska inarbetas i Järnvägsstyrelsens föreskrifter JvSFS 2007:2, JvSFS 2007:4 och JvSFS 2007:5 och att BV-FS 1997:2 därefter upphävs. De föreslagna ändringarna avser omformulerade och nya definitioner samt förtydliganden kring krav på säkerhetsbestämmelser.

De företag som direkt berörs av förslaget är ca 400 st infrastrukturförvaltare samt 5 st spårinnehavare.