Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd om godkännande, säkerhetsledning och drift av godkänd flygplats

Transportstyrelsens remiss innehåller förslag till föreskrifter och allmänna råd om godkännande av flygplats, om säkerhetsledning av godkänd flygplats och om drift av godkänd flygplats.

De föreslagna ändringarna är en del av ett projekt som syftar till att revidera nu gällande föreskrifter för flygplatser, Bestämmelser för Civil Luftfart – Flygplatser, (BCL-F). Ändringarna bygger på de förslag till regler som den europeiska intresseorganisationen GASR (Group of Aerodrome Safety Regulators) har tagit fram när det gäller godkännande, säkerhetsledning och drift av godkända flygplatser. Enligt Transportstyrelsen innebär förslagen en ökad flexibilitet för flygplatsernas driftorganisation jämfört med nuvarande regler.